Dokumentai

Pradžia

Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės 5-osios kuopos vado Merkio (slap.) raportas apie jo kuopos įvykdytą miško vežėjų algoms skirtų pinigų paėmimo operaciją

1947-02-22
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-41
Apyrašo Nr.
1
Bylos Nr.
1526
Lapų Nr.
159