Dokumentai

Pradžia

Nenustatyto Lietuvos partizanų organizacinio vieneto ŠE partizanų sveikinimas vadui ir štabo darbuotojams Kalėdų proga

1950-12-15
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
3377
Apyrašo Nr.
55
Bylos Nr.
221
Lapų Nr.
111, 112