Dokumentai

Pradžia

Žemaičių apygardos vado Vlado Montvydo-Arūno, apygardos štabo pareigūnų ir Kardo rinktinės vado Juozo Juciaus-Jasaičio posėdžio protokolo fragmentas. Nuorašas

1949-07-17
Veiklos dokumentai

LSSR MGB darbuotojų [1949–1952 m.] daryta fotokopija.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
3377
Apyrašo Nr.
55
Bylos Nr.
269
Lapų Nr.
67