Dokumentai

Pradžia

Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės vadovybė grįžtant iš susitikimo su Kęstučio tėvūnijos partizanais

1950-06-02
Fotodokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
3377
Apyrašo Nr.
55
Bylos Nr.
269
Lapų Nr.
65