Dokumentai

Pradžia

Partizanų dalinio visuomeninės dalies veiklos žinių pavyzdys

Ne vėliau kaip 1949-09-11
Veiklos dokumentai

Dokumentą Lietuvos ypatingajam archyvui 2003 m. perdavė buvęs Žemaičių apygardos Šatrijos rinktinės Janapolės būrio ryšininkas Zigmas Micevičius-Avikailiukas.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-5
Apyrašo Nr.
6
Bylos Nr.
10
Lapų Nr.
24