Dokumentai

Pradžia

Dariaus ir Girėno apygardos vado Klevo (slap.) 1947-12-27 raštas Tauro apygardos vadui Antanui Baltūsiui-Žvejui apie padėtį apygardoje po pragaištingų Juozo Markulio-Erelio veiksmų ir kt. Nuorašas

Nuorašas darytas 1947-12-27–1948-01-06
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-30
Apyrašo Nr.
1
Bylos Nr.
561
Lapų Nr.
99