Dokumentai

Pradžia

Partizano ženklo, kandidato į partizanus ženklo ir kokardos aprašymai bei jų dėvėjimo taisyklės

1949-10-10
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
15
Lapų Nr.
159