Dokumentai

Pradžia

Dainavos apygardos karo lauko teismo 1949-06-24 posėdžio protokolas Nr. 4. Nuorašas

Nuorašas darytas [1946-06-24]
Veiklos dokumentai

Posėdžio metu buvo išnagrinėta Dainavos apygardos Kazimieraičio rinktinės Geležinio Vilko tėvūnijos partizanų Alfonso Bucevičiaus-Studento, [Juliaus Jarmalavičiaus]-Tankisto ir [Stasio Burneikos]-Vyturio byla.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
10
Lapų Nr.
21, 22