Dokumentai

Pradžia

Vladas Raila

Ne anksčiau kaip 1953-10-08
Fotodokumentai

Vladas Raila – Vyčio apygardos Gedimino rinktinės partizanų ryšininkas ir rėmėjas.

Nuotrauka daryta Vilniuje, LSSR MVD vidaus kalėjime.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
33977/3
Bylos tomo Nr.
3
Lapų Nr.
10 atv.