Dokumentai

Pradžia

Henrikas Ivanauskas

Ne anksčiau kaip 1953-05-09
Fotodokumentai

Henrikas Ivanauskas-Papartis – Vyčio apygardos Gedimino rinktinės partizanas. Nuteistas 1954 m. gegužės 11 d. kartu su Albinu Burbuliu, Vladu Dargužiu ir Vladu Raila, sušaudytas 1954 m. lapkričio 26 d. Maskvos Butyrkų kalėjime.

Nuotrauka daryta Vilniuje, LSSR MVD vidaus kalėjime.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
33977/3
Bylos tomo Nr.
1
Lapų Nr.
269 atv.
Pastabos
Kitą egz. žr. F. K-1, ap. 58, b. 33977/3, KAB t. 2, l. 28 atv.