Dokumentai

Pradžia

Albinas Burbulis

Ne anksčiau kaip 1953-05-09
Fotodokumentai

Albinas Burbulis (slap. Jovaras, Žilvynis, Gintautas) – Vyčio apygardos Gedimino rinktinės Varpo tėvūnijos vadas. Nuteistas 1954 m. gegužės 11 d. kartu su Henriku Ivanausku, Vladu Dargužiu ir Vladu Raila, sušaudytas 1954 m. lapkričio 26 d. Maskvos Butyrkų kalėjime.

Nuotrauka daryta Vilniuje, LSSR MVD vidaus kalėjime.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
33977/3
Bylos tomo Nr.
1
Lapų Nr.
7 atv.