Dokumentai

Pradžia

Vyčio apygardos partizano Albino Burbulio-Jovaro pažymėjimas

1949 m.
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
33977/3
Bylos tomo Nr.
8
Lapų Nr.
99-2