Dokumentai

Pradžia

Didžiosios Kovos apygardos partizanas

Ne vėliau kaip 1947 m.
Fotodokumentai

Negatyvas.

Negatyvą [1948 m. sausio mėn.] pas neatpažintą žuvusį partizaną rado Ukmergės aps. Musninkų vls. Skruzdėlių k. gyventojas.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-41
Apyrašo Nr.
1
Bylos Nr.
1774
Lapų Nr.
46a-51