Dokumentai

Pradžia

Dainavos apygardos Šarūno rinktinės Karininko Juozapavičiaus tėvūnijos partizano Broniaus Sidaro-Žiedo parašyta autobiografija

Ne vėliau kaip 1951 m.
Asmens dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
3377
Apyrašo Nr.
55
Bylos Nr.
144
Lapų Nr.
199, 200