Dokumentai

Pradžia

Dainavos apygardos Šarūno rinktinės Karininko Juozapavičiaus tėvūnijos partizano Broniaus Sidoro-Žiedo Dainavos apygardos Šarūno rinktinės Karininko Juozapavičiaus tėvūnijos 2-ojo būrio 2-ojo skyriaus vadui Petrui Simonavičiui-Ąžuolui laiškas dėl susitikimo organizavimo

Ne vėliau kaip 1950-11-06
Veiklos dokumentai

LSSR KGB darbuotojų [1962 m.] daryta fotokopija.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
3377
Apyrašo Nr.
55
Bylos Nr.
144
Lapų Nr.
197