Dokumentai

Pradžia

Vytauto apygardos Liūto rinktinės partizanai

[1950-08-29]
Fotodokumentai

Iš kairės: 1. Albertas Pakenis-Jūreivis, 2. Antanas Matuliauskas-Adaska, 3. Bronė Matuliauskaitė (slap. Rūta, Rožė), 4. Vladas Matuliauskas-Riešutas, 5. Jonas Marcinkevičius-Jokeris.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
24080/3
Bylos tomo Nr.
1
Lapų Nr.
337-8