Dokumentai

Pradžia

Vytauto apygardos Liūto rinktinės partizanė Bronė Matuliauskaitė (slap. Rūta, Rožė)

[1949 m.]
Fotodokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
24080/3
Bylos tomo Nr.
1
Lapų Nr.
337-7