Dokumentai

Pradžia

Vytauto apygardos Liūto rinktinės partizanai

1950-08-29
Fotodokumentai

Iš kairės: 1. Bronė Matuliauskaitė (slap. Rūta, Rožė), 2. Vladas Matuliauskas-Riešutas.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
24080/3
Bylos tomo Nr.
1
Lapų Nr.
337-5