Dokumentai

Pradžia

Vytauto apygardos Liūto rinktinės ir Algimanto apygardos Šarūno rinktinės partizanai Šimonių girioje

1950 m. gegužės mėn.
Fotodokumentai

Sėdi iš kairės: 1. Anelė Karvelytė, 2. Albertas Pakenis-Jūreivis, 3. Antanas Matuliauskas-Adaska, 4. [Vilius Bugailiškis]-Drąsutis, 5. Povilas Budreika-Debesis, 6. Bronius Strolė-Vėtra, 7. [Vytautas Kavoliūnas]-Grandinis. Priklaupę iš kairės: 1. Algimanto apygardos Šarūno rinktinės vadas Povilas Tunkevičius-Kastantas, 2. Vytauto apygardos Liūto rinktinės Deimanto rajono vadas Antanas Bagačiūnas-Dūmas, 3. Povilas Pačinskas-Audra. Stovi iš kairės: 1. Justinas Puodžiūnas-Šerkšnas, 2. Teofilis Gudas-Eskimas, 3. Bronė Matuliauskaitė (slap. Rūta, Rožė), 4. Jonas Marcinkevičius-Jokeris, 5. Vlada Karvelytė (slap. [Lelija, Vincukas]), 6. Juozas Jurkštas-[Papartis], 7. Antanas Burokas-Mokytojas, 8. Vladas Matuliauskas-Riešutas, 9. [Stasys] Jurkštas-[Uosis].

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
24080/3
Bylos tomo Nr.
1
Lapų Nr.
337-4