Dokumentai

Pradžia

Domas Alekna

[1950 m.]
Fotodokumentai

Domas Alekna-Klevas – 1950 m. lapkričio 24 d. suimtas Kęstučio apygardos Butageidžio rinktinės [Rambyno] būrio partizanas. Sušaudytas 1951 m. lapkričio 11 d. Vilniuje. Nuotrauka daryta LSSR MGB Klaipėdos srities valdybos vidaus kalėjime.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
41752/3
Bylos priedas
Kalinio asmens byla Nr. 1
Lapų Nr.
89-1
Pastabos
Kitą dokumento egz. žr. f. K-1, ap. 58, b. 41752/3, kalinio asmens byla Nr. 1, l. 89-2.