Dokumentai

Pradžia

Jonas Jančauskas

Ne vėliau kaip 1950-12-12
Fotodokumentai

Jonas Jančauskas – Kęstučio apygardos Butageidžio rinktinės Rambyno būrio partizanų ryšininkas. Nuotrauka įklijuota į LSSR MGB Domui Aleknai pateiktose nuotraukose pavaizduotų asmenų atpažinimo protokolą.

 

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
41752/3
Bylos tomo Nr.
2
Lapų Nr.
196-2