Dokumentai

Pradžia

Kęstučio apygardos Butageidžio rinktinės Dariaus rajono [Rambyno] būrio partizanė Zuzana Kontrimaitė-Eglė

1948–1950 m.
Fotodokumentai

Nuotrauka MGB darbuotojų paimta iš 1950 m. lapkričio 24 d. suimto partizano Domo Aleknos-Klevo.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
41752/3
Bylos tomo Nr.
3
Lapų Nr.
64-8