Dokumentai

Pradžia

Kęstučio apygardos Butageidžio rinktinės Dariaus rajono [Rambyno] būrio partizanai Zuzana Kontrimaitė-Eglė ir Domas Alekna-Klevas Rietavo aps., Rietavynės miške

1950 m. vasara
Fotodokumentai

Fotografavo Kęstučio apygardos Butageidžio rinktinės [Dariaus] rajono partizanas [Vincas Poška]-Vijūnas. Nuotrauka MGB darbuotojų paimta iš 1950 m. lapkričio 24 d. suimto partizano Domo Aleknos.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
41752/3
Bylos tomo Nr.
3
Lapų Nr.
64-7