Dokumentai

Pradžia

Partizano Antano Kraujelio (slap. Pabaisa, Siaubūnas) raštelis Anykščių r. Marytės Melnikaitės kolūkio pirmininkui Grigui

1956-09-10
Veiklos dokumentai

Antanas Kraujelis (slap. Pabaisa, Siaubūnas) iki 1951 m. gruodžio mėn. buvo Vytauto apygardos Liūto rinktinės partizanas.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
47198/3
Bylos tomo Nr.
2
Lapų Nr.
91-2