Dokumentai

Pradžia

Vytauto apygardos Liūto rinktinės vadas Jonas Morkūnas (slap. Viesulas, Šiaurys, Vėjas)

1948–1949 m.
Fotodokumentai

Nuotrauka įklijuota į LSSR KGB Nikodemui Tamošiūnui pateiktose nuotraukose pavaizduotų asmenų atpažinimo protokolą.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
47198/3
Bylos tomo Nr.
2
Lapų Nr.
83-3