Dokumentai

Pradžia

Vytauto apygardos Liūto rinktinės partizanas Antanas Kraujelis (slap. Pabaisa, Siaubūnas)

[1948–1951 m.]
Fotodokumentai

Nuotraukos fotokopija įklijuota į LSSR KGB Nikodemui Tamošiūnui pateiktose nuotraukose pavaizduotų asmenų atpažinimo protokolą.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
47198/3
Bylos tomo Nr.
2
Lapų Nr.
83-2