Dokumentai

Pradžia

Vytauto apygardos Liūto rinktinės partizano Antano Kraujelio (slap. Pabaisa, Siaubūnas) laiškas [rinktinės vadui Teodorui Kvikliui]-Klajūnui

1951-07-03
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
47198/3
Bylos tomo Nr.
2
Lapų Nr.
36-1