Dokumentai

Pradžia

Tauro apygardos Žalgirio rinktinės štabo Organizacinio skyriaus viršininko [Felikso Žindžiaus]-Tigro parengtos žinios apie priešo veiksmus nuo 1949-05-15 iki 1949-05-30

1949-06-20
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
3377
Apyrašo Nr.
55
Bylos Nr.
231
Lapų Nr.
68