Dokumentai

Pradžia

Laikinai einančio Prisikėlimo apygardos Kunigaikščio Žvelgaičio rinktinės [Erelio rajono] vado pareigas [Bonifaco Leveikos]-Nagliaus 1948-06-30 atlikta [Klevo būrio] partizano Kardo-Kirvinsko (slap.) kvota. Nuorašas

Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1948-09-13
Veiklos dokumentai

Dokumentas rastas 1951 m. Joniškio apsk. Kuiselių k. partizanų bunkeryje Pirisikėlimo apygardos Kunigaikščio Žvelgaičio rinktinės Tautvydo tėvūnijos štabo likvidavimo metu.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
3377
Apyrašo Nr.
55
Bylos Nr.
215
Lapų Nr.
177