Dokumentai

Pradžia

Jungtinės Kęstučio apygardos Savanorio rinktinės Juozapavičiaus rajono štabo nurodymas dalinių vadams bei rajono organizacinio sektoriaus valsčių padalinių viršininkams dėl rajono štabo aprūpinimo laku antspaudams

1948-03-17
Veiklos dokumentai

Dokumentas iš Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės štabo archyvo, 1994 m. liepos 23 d. rasto Kėdainių r.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-5
Apyrašo Nr.
1
Bylos Nr.
50
Lapų Nr.
22