Dokumentai

Pradžia

Jungtinės Kęstučio apygardos Savanorio rinktinės Juozapavičiaus rajono vado nurodymai [rajono organizacinio sektoriaus valsčių padalinių viršininkams] dėl partizanų rėmėjų tinklo formavimo principų, ūkinių gėrybių rinkimo bei perdavimo aukštesnei vadovybei, rajono štabo aprūpinimo rotatoriais, šapirografais ir kitomis spausdinimo priemonėmis, ūkinių apyskaitų siuntimo rajono štabui ir kt.

[1948-03-17]
Veiklos dokumentai

Dokumentas iš Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės štabo archyvo, 1994 m. liepos 23 d. rasto Kėdainių r.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-5
Apyrašo Nr.
1
Bylos Nr.
50
Lapų Nr.
20, 21