Dokumentai

Pradžia

Jungtinės Kęstučio apygardos Savanorio rinktinės Juozapavičiaus rajono štabo 1948-03-05 nurodymai [rajono organizacinio sektoriaus valsčių padalinių viršininkams] dėl žinių apie sovietų okupacinės valdžios 1947 m. pabaigoje ir 1948 m. pradžioje vykdytą gyventojų trėmimą, bolševikų nuo 1944 m. [valsčiaus teritorijoje] nužudytų, išvežtų, suimtų ir mobilizuotų asmenų sąrašų ir bolševikų nuo 1944 m. [valsčiaus teritorijoje] sudegintų ūkių sąrašų pateikimo rajono štabui. Nuorašas

Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1948-03-05
Veiklos dokumentai

Dokumentas iš Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės štabo archyvo, 1994 m. liepos 23 d. rasto Kėdainių r.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-5
Apyrašo Nr.
1
Bylos Nr.
50
Lapų Nr.
19