Dokumentai

Pradžia

Jungtinės Kęstučio apygardos [Savanorio rinktinės] štabo 2-ojo skyriaus viršininko [Alfonso Pakarklio]-Šapo nurodymai nenustatytam partizanui dėl siunčiamų atsišaukimų platinimo bei dauginimo

1947-01-21
Veiklos dokumentai

Dokumentas iš Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės štabo archyvo, 1994 m. liepos 23 d. rasto Kėdainių r.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-5
Apyrašo Nr.
1
Bylos Nr.
50
Lapų Nr.
54