Dokumentai

Pradžia

Nenustatyto [Povilo Lukšio rinktinės] pareigūno nurodymas partizanui [...] dėl siunčiamo atsišaukimo platinimo

1946-12-01
Veiklos dokumentai

Dokumentas iš Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės štabo archyvo, 1994 m. liepos 23 d. rasto Kėdainių r.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-5
Apyrašo Nr.
1
Bylos Nr.
50
Lapų Nr.
53