Dokumentai

Pradžia

Jonas Žemaitis

1953 m.
Fotodokumentai

Jonas Žemaitis-Vytautas - LLKS Tarybos prezidiumo pirmininkas, 1954 m. birželio mėn. buvo teisiamas kartu su Juozu Palubeckiu, Elena Palubeckyte ir Marijona Žiliūte, sušaudytas 1954 m. lapkričio 26 d. Maskvos Butyrkų kalėjime. Nuotrauka daryta Vilniuje, LSSR MVD vidaus kalėjime.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
33960/3
Bylos priedas
Kalinio asmens byla Nr. 1
Lapų Nr.
267