Dokumentai

Pradžia

Marijona Žiliūtė

1953 m.
Fotodokumentai

Marijona Žiliūtė-Eglutė - Kęstučio apygardos Vaidoto rinktinės Mindaugo būrio partizanė, 1954 m. birželio mėn. buvo teisiama kartu su Jonu Žemaičiu, Juozu Palubeckiu ir Elena Palubeckyte. Nuotrauka daryta Vilniuje, LSSR MVD vidaus kalėjime.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
33960/3
Bylos tomo Nr.
4
Lapų Nr.
189-1