Dokumentai

Pradžia

Elena Palubeckytė

1953 m.
Fotodokumentai

Elena Palubeckytė-Liudas - Kęstučio apygardos Vaidoto rinktinės Mindaugo būrio partizanė, 1954 m. birželį buvo teisiama kartu su Jonu Žemaičiu, Juozu Palubeckiu ir Marijona Žiliūte. Nuotrauka daryta Vilniuje, LSSR MVD vidaus kalėjime.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
33960/3
Bylos tomo Nr.
4
Lapų Nr.
10-1