Dokumentai

Pradžia

Juozas Palubeckis

1953 m.
Fotodokumentai

Juozas Palubeckis-Simas - Kęstučio apygardos Vaidoto rinktinės Mindaugo partizanų būrio vadas, 1954 m. birželį buvo teisiamas kartu su Jonu Žemaičiu, Elena Palubeckyte ir Marijona Žiliūte, 1954 m. gruodžio 2 d. sušaudytas Maskvos Butyrkų kalėjime. Nuotrauka daryta Vilniuje, LSSR MVD vidaus kalėjime.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
33960/3
Bylos tomo Nr.
3
Lapų Nr.
139-1