Dokumentai

Pradžia

Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės vado Vinco Daunoro-Ungurio partizanui Albinui Stanaičiui-Briedžiui siunčiamo laiško medžiaginis vokelis

1953-05-03
Atributika

1953 m. vasario 6 d. Albinas Stanaitis buvo suimtas ir užverbuotas LSSR MGB agentu (slap. „Teisutis“).

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-30
Apyrašo Nr.
1
Bylos Nr.
333
Lapų Nr.
142-7