Dokumentai

Pradžia

Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės vado Vinco Daunoro-Ungurio laiškas Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vadui Algirdui Šermukšniui-Žilvinui

1953-06-13
Veiklos dokumentai

1953 m. balandžio 10 d. Algirdas Šermukšnis buvo suimtas ir užverbuotas LSSR KGB agentu (slap. „Vacys“).

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-30
Apyrašo Nr.
1
Bylos Nr.
333
Lapų Nr.
140-2, 140-3