Dokumentai

Pradžia

Jono Žemaičio LSSR MVD vidaus kalėjime rašyta „Apybraiža apie pogrindžio organizaciją nuo BDPS sužlugimo iki pastarojo meto“

1953 m. birželio 12–20 d.
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
33960/3
Bylos tomo Nr.
1
Lapų Nr.
Nuo 54 iki 63