Dokumentai

Pradžia

Vytauto apygardos Rytų grupės vado Vinco Žaliaduonio-Roko įsakymas Nr. 2 dėl Zubro (slap.) paskyrimo vadu

1946-09-15
Veiklos dokumentai

Dokumentas iš Vytauto apygardos Tigro rinktinės štabo archyvo, 1999 m. liepos 15 d. rasto Švenčionių r.

Dokumento tekstas (išskleisti)

                      [„Rytų Gr]upė“
                                                                                               Įsakymas Nr. 2
                                       1 §.     Nuo š. m. rugsėjo mėn. 15 d. par[tizanas] „Zubras“ skiriamas vadovauti tiems
                                              partizanams, kurie prie jo randasi. Sudaryti iš partizanų kovos vienetą, pasiskirti
                                              savo pavaduotoją.
                                                 Ateinantieji pavieniai partizanai turi būti paklusnūs grupelės vadui.
                                                 Kreipiu dėmesį į atsargumą, nes padidėjo raudonųjų siautimas.
                                                 Galimos pasalos miške.
                                                                                                                                                                Rokas
                                                                                                                                                  „Rytų Grupės“ Vadas
                                                                                                        1946 m. rugs. mėn. 15 d.
                                                                                                                                                                             /versti
                                               Laikyti ryšį su Pilyp[u] ir Pušynu.
                                               Supažindinti partizanus su šiuo įsakymu. Atsakingas už
                                                                                                                                       Rokas.

                                                                   
                                                                    

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-5
Apyrašo Nr.
5
Bylos Nr.
13
Lapų Nr.
6