Dokumentai

Pradžia

Dainavos apygardos [vado Dominyko Jėčio-Ąžuolio] Merkio rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui siunčiamos žinios apie partizanų ir priešo veiksmus 1946 m. rugsėjo 1–15 d.

[1946 m. rugsėjo 16–30 d.]
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
8
Lapų Nr.
123, 124