Dokumentai

Pradžia

[Jungtinės Kęstučio apygardos štabo apsaugos būrio vado Vaclovo Ivanausko]-Vytenio pranešimas [Lydžio rinktinės Batakių būrio vadui Jonui Jonikui]-Panterai apie atvykimą

1946-09-14
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
10115/3
Bylos tomo Nr.
3
Lapų Nr.
550-9