Dokumentai

Pradžia

Jungtinės Kęstučio apygardos Lydžio rinktinės 4-ojo būrio karo lauko teismo 1946-09-14 sprendimas nubausti Vincą ir Petrę Paukščius mirties bausme

1946-09-14
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
10115/3
Bylos tomo Nr.
3
Lapų Nr.
550-7