Dokumentai

Pradžia

Jonas Žemaitis LSSR MVD vidaus kalėjime

1953 m.
Fotodokumentai

LLKS Tarybos prezidiumo pirmininkas Jonas Žemaitis-Vytautas, 1954 m. birželį buvo teisiamas kartu su Juozu Palubeckiu, Elena Palubeckyte ir Marijona Žiliūte, sušaudytas 1954 m. lapkričio 26 d. Maskvos Butyrkų kalėjime.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
33960/3
Bylos priedas
Kalinio asmens byla Nr. 1
Lapų Nr.
267