Dokumentai

Pradžia

Marijona Žiliūtė LSSR MVD vidaus kalėjime

1953 m.
Veiklos dokumentai

Kęstučio apygardos Vaidoto rinktinės Mindaugo būrio partizanė Marijona Žiliūtė-Eglutė, 1954 m. birželį buvo teisiama kartu su Jonu Žemaičiu, Juozu Palubeckiu ir Elena Palubeckyte.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
33960/3
Bylos tomo Nr.
4
Lapų Nr.
189-1