Dokumentai

Pradžia

Kęstučio apygardos laikraštis „Laisvės varpas“, Nr. 176

1953-04-10
Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai

Nuotrauka 1953-05-23 paimta iš Kęstučio apygardos Vaidoto rinktinės Mindaugo tėvūnijos vado Juozo Palubeckio-Simo.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
33960/3
Bylos tomo Nr.
12
Lapų Nr.
Nuo 279 iki 281