Dokumentai

Pradžia

LSSR KGB darbuotojų darytos partizanų dokumentų ritinėlių nuotraukos

Ne anksčiau kaip 1953-04-13
Fotodokumentai

Partizanų dokumentai paimti 1953-04-13 nukauto Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės partizano Juozo Šiugždinio-Kario bunkeryje Vaišvydavos miške (Kauno r.).

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
13
Lapų Nr.
139-5, 139-6