Dokumentai

Pradžia

Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos prezidiumo pirmininko Jono Žemaičio-Vytauto užrašai

[1953 m. sausis–gegužė]
Veiklos dokumentai

Dokumentas rastas 1953-05-30 Jurbarko r., Šimkaičių girioje, Jono Žemaičio-Vytauto bunkeryje.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
33960/3
Bylos tomo Nr.
10
Lapų Nr.
34